Športový klub GOJU KAI karate Bratislava
Nábor nových členov
03.09.2019

Pozývame Vás na nábor nových členov každý utorok od 16:00 a štvrtok od 15:30. Príď sa učiť od majstrov sveta a Európy !
ŠK Goju kai karate Bratislava vznikol v roku 2000 ako nezisková organizácia v rámci občianskeho združenia, zaregistrovaného na Ministerstve vnútra SR. Je členom Slovenskej federácie karate a bojových umení (SFKaBU), ktorá je oficiálne zaregistrovaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V ŠK Goju kai karate Bratislava sa vyučuje štýl Goju Ryu , Okinawská škola SHODOKAN senseia Seika Higu.

Lamajoga nie je nový druh jogy ani nevznikol od slova lámať. Voláme sa tak preto, lebo cvičíme v Lamači.

Cvičenie vychádza z filozofie a techniky tradičnej Hatha jogy, ale zároveň po zvládnutí základnej techniky cvičíme jogu v pohybe - creative jogu, vinyasa jogu, flow jogu – jogu aká sa Vám bude páčiť. Zároveň kladieme dôraz na individuálne potreby cvičencov.

Počas hodín sa sústreďujeme hlavne na správne dýchanie a zdravé prevedenie jogových polôh – ásan. Učíme sa zosúladiť dych s pohybom.

Zoznam sponzorov