ŠK Goju kai karate Bratislava

Na barine 15, 841 03 Bratislava
Mobil : +421 914 332 361
Mail : info@goju-kai.sk
Web : www.goju-kai.sk
Bankové spojenie : SK10 0200 0000 0014 3272 5851
Adresa Dojo : Borinská 23, 841 03 Bratislava-LamačZoznam sponzorov-- SPRÁVA STRÁNKY --