PhDr. Ján Dado
prezident

jano.dado@gmail.com
+421 904 474 060
Ing. Ľubomíra Klementisová
viceprezidentka

luba.klementisova@gmail.com
+421 914 332 361

Zoznam sponzorov-- SPRÁVA STRÁNKY --