O klube ŠK Goju kai karate Bratislava

ŠK Goju kai karate Bratislava vznikol v roku 2000 ako nezisková organizácia v rámci občianskeho združenia, zaregistrovaného na Ministerstve vnútra SR. Je členom Slovenskej federácie karate a bojových umení (SFKaBU), ktorá je oficiálne zaregistrovaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V ŠK Goju kai karate Bratislava sa vyučuje štýl Goju Ryu , Okinawská škola SHODOKAN senseia Seika Higu. Taktiež sa vyučuje aj kobudo v štýle Ruei Ryu (tradičné okinawské zbrane – Bo, Eku, Sai, Kama, Timbe, Tomfa).

Od roku 2000 až do posial prešlo klubom viac ako 1200 cvičencov. V súčasnosti máme registrovaných 102 kmeňových členov. Tvoria ich deti od 6 rokov, mládež a seniori

ŠK Goju kai karate Bratislava sa môže pochváliť, že po dobu svojho pôsobenia vychoval niekoľkých majstrov SR, majstrov Európy a majstrov sveta v medzinárodných organizáciách WKC, WTKA, EGKF. Taktiež boli ocenení viacerí úspešní pretekári klubu, ktorí sú aj v kádri reprezentácie SR za výsledky od predsedu vlády SR, predsedu samosprávneho Bratislavského kraja, primátora Bratislavy a starostu MČ Lamač Bratislava.

V ŠK Goju kai karate Bratislava sa pracuje v dvoch sekciách a to :

Z toho dôvodu sú tréningy rozdelené do viacerých samostatných skupín v rôznych časoch. Cvičebný priestor (ďalej Dojo) máme v stálom prenájme, je zariadené podľa tradičného Okinawského štýlu a je možné ho nepretržite užívať.

Tréningy sú zamerané na prípravu

V rámci tréningov Vám v našom klube umožníme oboznámiť sa s technikami karate, zlepšiť si fyzickú kondíciu, ale i psychickú prípravu, spoznávať svoje rezervy i pevnú vôľu a prinesie vám radosť z pohybu a zdravého využitia voľného času.

Zoznam sponzorov-- SPRÁVA STRÁNKY --