Financovanie klubu

Finančné prostriedky na činnosť klubu sa získavajú z členských príspevkov, reklamnou činnosťou, sponzoringom, 2 % z daní fyzických osôb, 1.5% z daní právnických osôb.2 % , 1.5 % z daní

ŠK Goju kai karate Bratislava takmer 15 rokov zameriava svoju činnosť na výchovu mladých ľudí, na prípravu reprezentantov, trénerov a inštruktorov, na organizovanie seminárov, sústredení, súťaží pre deti a na podporu mladých športových talentov. Náš klub nedostáva od štátu žiadnu podporu. Dovoľujem si Vás požiadať o láskavú podporu našich aktivít poukázaním svojej dvojpercentnej (1,5 %) čiastky z dane právnických a fyzických osôb.

Ďakujem Vám za ochotu a prajem veľa úspechov v práci i v súkromnom živote.

S pozdravom

PhDr. Ján Dado
prezident ŠK Goju kai karate BratislavaÚdaje na poskytnutie 2 % (1.5%) zo zaplatenej dane zo závislej činnosti právnických a fyzických osôb :

Názov klubu: ŠK Goju kai karate Bratislva
Sídlo organizácie: Na barine 15, 841 03 Bratislava
Právna forma: Občianskej združenie
IČO: 360 666 21
Bankové spojenie : SK10 0200 0000 0014 3272 5851

Kontakt:
ŠK Goju kai karate Bratislava
Na barine 15, 841 03 Bratislava
Mobil : +421 914 332 361
Mail: info@goju-kai.sk

Zoznam sponzorov-- SPRÁVA STRÁNKY --